نرخ ارز

143.14

تغییر روزانه:

-4.60%

سالیانه:

280.52%