نرخ ارز

37.12

تغییر روزانه:

-5.26%

سالیانه:

244.69%