نرخ ارز

4.87

تغییر روزانه:

2.84%

سالیانه:

206.49%