نرخ ارز

11.69

تغییر روزانه:

0.55%

سالیانه:

281.20%