نرخ ارز

4.61

تغییر روزانه:

-2.03%

سالیانه:

273.30%