نرخ ارز

37.13

تغییر روزانه:

-2.99%

سالیانه:

265.63%