نرخ ارز

6.90

تغییر روزانه:

-4.04%

سالیانه:

284.06%