نرخ ارز

1.54

تغییر روزانه:

1.20%

سالیانه:

293.79%