نرخ ارز

0.44

تغییر روزانه:

0.90%

سالیانه:

347.75%