نرخ ارز

55.45

تغییر روزانه:

0.14%

سالیانه:

334.36%