نرخ ارز

112.22

تغییر روزانه:

-2.15%

سالیانه:

281.79%