نرخ ارز

73.49

تغییر روزانه:

-1.37%

سالیانه:

183.55%