نرخ ارز

78.75

تغییر روزانه:

2.05%

سالیانه:

526.87%