نرخ ارز

16.27

تغییر روزانه:

-2.79%

سالیانه:

213.36%