نرخ ارز

8.28

تغییر روزانه:

-2.77%

سالیانه:

340.45%