نرخ ارز

2.48

تغییر روزانه:

-2.97%

سالیانه:

136.49%