نرخ ارز

2.71

تغییر روزانه:

-9.00%

سالیانه:

238.47%