نرخ ارز

1.93

تغییر روزانه:

-12.83%

سالیانه:

260.33%