نرخ ارز

4.83

تغییر روزانه:

-3.57%

سالیانه:

295.58%