نرخ ارز

19.94

تغییر روزانه:

-3.71%

سالیانه:

161.65%