نرخ ارز

19.19

تغییر روزانه:

-3.66%

سالیانه:

166.64%