نرخ ارز

29.06

تغییر روزانه:

1.63%

سالیانه:

279.66%