نرخ ارز

25,072.63

تغییر روزانه:

1.03%

سالیانه:

340.26%