نرخ ارز

591.17

تغییر روزانه:

-1.97%

سالیانه:

334.61%