نرخ ارز

116.94

تغییر روزانه:

0.28%

سالیانه:

292.32%