600795

2.03

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-13.62%

قیمت روز سال
GD Power Development 2.03 0 0% -13.62%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3311 -16.23 -0.49% 12.10%
SHANGHAI 50 3362 -0.71 -0.02% 13.10%