600011

5.22

تغییر روزانه:

-0.19%

سالیانه:

-9.22%

قیمت روز سال
GD Power Development 2.03 0 0% -13.62%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%