601012

30.70

تغییر روزانه:

-5.74%

سالیانه:

37.17%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2880 -111.03 -3.71% -3.80%