600406

21.87

تغییر روزانه:

1.20%

سالیانه:

22.66%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3354 -32.43 -0.96% 20.02%