601727

5.19

تغییر روزانه:

-0.57%

سالیانه:

4.64%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%