600900

18.73

تغییر روزانه:

-0.58%

سالیانه:

6.30%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3309 -18.16 -0.55% 12.04%