600886

9.28

تغییر روزانه:

0.22%

سالیانه:

-0.11%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3274 -42.63 -1.29% 9.98%