601989

4.08

تغییر روزانه:

-0.49%

سالیانه:

-18.40%

قیمت روز سال
SHANGHAI 2930 11.55 0.40% 3.64%