6443

17.90

تغییر روزانه:

-9.82%

سالیانه:

107.70%

قیمت روز سال
TAIEX 12780 -113.81 -0.88% 22.04%