Ok
width
height
Australia Living Wage Individual
استرالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.30 5.20 11.20 4.00 در صد [+]
افراد شاغل 12919.19 12938.23 12938.23 5997.67 هزار [+]
افراد بیکار 726.10 709.01 960.14 364.69 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال -8714.00 -12458.00 72539.00 -73084.00 افراد [+]
استخدام تمام وقت -10300.00 24900.00 74800.00 -80800.00 افراد [+]
تغییر اشتغال -19000.00 14700.00 99200.00 -74900.00 افراد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66.10 66.20 60.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 12.40 11.80 20.10 7.60 در صد [+]
هزینه های کار 104.20 103.40 104.20 43.30 نقاط شاخص [+]
بهره وری 100.10 99.90 104.21 55.70 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 236.50 243.20 244.90 28.40 هزار [+]
آگهی های کار 153260.00 155972.36 258085.09 69798.90 [+]
دستمزد 1237.90 1225.30 1237.90 59.10 AUD / هفته [+]
دستمزد در تولید 1338.30 1340.30 1340.30 333.00 AUD / هفته [+]
رشد دستمزد 2.20 2.30 4.30 1.90 در صد [+]
حداقل دستمزد 740.80 719.20 740.80 522.12 AUD / هفته [+]
جمعیت 25.18 24.70 25.18 10.39 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.50 65.50 62.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.50 65.50 65.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2920.00 2920.00 2770.00 AUD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1820.00 1820.00 1750.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2670.00 2710.00 2670.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6250.00 6250.00 6120.00 AUD / ماه [+]
نرخ اشتغال 62.50 62.60 62.90 54.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استرالیا - زندگی فردی دستمزد.