Ok
width
height
East Timor Tourist Arrivals At Airport
تیمور شرقی تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
موازنه تجاری -15426.62 -58146.41 75032.23 -248083.00 هزار تومان [+]
حساب جاری -191.20 -283.50 2736.00 -544.50 USD - میلیون [+]
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -16.10 252.00 -32.20 در صد [+]
صادرات 6562.29 3318.36 131047.24 0.00 هزار تومان [+]
واردات 50196.29 61464.78 343421.85 0.00 هزار تومان [+]
شاخص تروریسم 0.00 0.00 2.49 0.00 [+]
ورود توریست 18823.00 17458.00 25923.00 11554.00 [+]
[+]