قیمت سهام
45.69
تغییر روزانه
1.65%
سالیانه
7.23%

قیمت روز سال
Atlantic Tele Network 47.19 -1.69 -3.46% 5.67%
Boeing 169.02 4.17 2.53% -29.43%
Cogent Communications 58.86 0.25 0.43% -20.31%
Gogo 16.71 0.52 3.21% 27.46%
Globalstar 1.64 0.08 5.13% 5.81%
L3Harris Technologies, Inc. 234.68 1.18 0.51% 0.77%
Iridium Communications 45.69 0.74 1.65% 7.23%
Anterix inc 47.30 1.00 2.16% -22.45%
Shenandoah Telecommunications 23.31 -0.31 -1.31% -23.95%
Sify Technologies 2.33 0.08 3.56% -36.68%
Viasat 38.46 1.16 3.11% -30.31%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%