15/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.4% 1.6%
26/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
PPI (سالانه) OCT 2%
28/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار NOV 103.8
10:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 2.4
05/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.5%
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 5.1%
06/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 4.0%
10/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
موازنه تجاری OCT €-331.3M
11/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3.8%
13/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.4%


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.