25/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
PPI YoY JUN 1.2%
30/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
Business Confidence JUL 102.4
09:00 AM
MT
Consumer Confidence JUL 3.9
02/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
Retail Sales MoM JUN -1.3%
09:00 AM
MT
Retail Sales YoY JUN 1.4%
05/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
Industrial Production YoY JUN -4.9%
09/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
Balance of Trade JUN €-199M


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.