Ok
width
height
Malta Fiscal Expenditureمالت گذشته قبلی واحد مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 53.40 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
بودجه دولت -8.00 -9.50 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
ارزش بودجه دولت -52289.00 -89395.00 EUR هزار Jul 2022
هزینه های دولت 696241.00 650271.00 EUR-THO Jun 2022
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 46.30 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
درآمدهای دولت 411889.00 401626.00 EUR هزار Jul 2022
هزینه های مالی 464178.00 491021.00 EUR هزار Jul 2022

مالت - هزینه های مالی
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالت - هزینه های مالی.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
464178.00 491021.00 885490.00 223087.00 2012 - 2022 EUR هزار ماهیانه
Current Prices, NSA