ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالت - استخدام تمام وقت.

Ok
width
height
Malta Full Time Employment

مالت کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.20 3.40 8.24 3.20 در صد [+]
افراد شاغل 224737.00 223078.00 224737.00 128206.00 [+]
افراد بیکار 1772.00 1829.00 8830.00 1616.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.10 4.30 0.90 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 10.40 10.00 19.90 7.50 در صد [+]
هزینه های کار 106.86 97.16 111.76 64.45 امتیاز [+]
دستمزد 19488.25 20032.52 20032.52 10937.85 EUR / سال [+]
حداقل دستمزد 761.97 761.97 761.97 464.93 EUR / ماه [+]
جمعیت 0.49 0.48 0.49 0.30 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.00 62.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 62.00 62.00 62.00 61.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 61.80 62.00 48.40 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 32.40 30.40 32.40 8.60 هزار [+]
بهره وری 102.00 101.60 104.10 70.70 امتیاز [+]
تغییر اشتغال 1.60 1.20 2.60 -1.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 74.10 73.70 74.10 53.00 در صد [+]
استخدام تمام وقت 219.90 219.20 219.90 132.80 هزار [+]
[+]