Ok
width
height
Malta Producer Pricesمالت گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 7.00 6.80 در صد Aug 2022
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.90 در صد Aug 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.53 112.13 امتیاز Aug 2022
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118.53 117.39 امتیاز Aug 2022
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 84.58 87.31 امتیاز Jun 2022
قیمت تولید 116.59 116.52 امتیاز Jul 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.42 111.55 امتیاز Aug 2022
CPI مسکن آب و برق 117.87 117.52 امتیاز Aug 2022
تغییر قیمت تولید کننده 5.00 5.01 در صد Jul 2022

مالت - قیمت تولید
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالت - قیمت تولید.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
116.59 116.52 117.76 95.63 2000 - 2022 امتیاز ماهیانه
2015=100, NSA