گذشته قبلی
پول 1.05 1.05
بازار سهام 3750 3736 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 3.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10 12.7 در صد
نرخ بیکاری 3.2 3.6 در صد
نرخ تورم 4.5 4.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 0.7 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -238100 -210200 EUR هزار
حساب جاری -224878 -151090 EUR هزار
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 53.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8 -9.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 104 108 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 -1.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3 0.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 35 35 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.2 3.6 در صد
افراد شاغل 243336 241604
افراد بیکار 1008 1125
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 1.3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10 10.5 در صد
هزینه های کار 121 123 امتیاز
دستمزد 1531 1635 EUR / سال
حداقل دستمزد 792 785 EUR / ماه
جمعیت 0.51 0.49 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63 63
سن بازنشستگی مردان 63 63
تغییر اشتغال 0.8 0.7 در صد
نرخ اشتغال 76.7 75.1 در صد
استخدام تمام وقت 241 236 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 78 77.2 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 27.2 25.9 هزار
بهره وری 103 101 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.5 4.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 0.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 107 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 107 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 88.52 89.55 امتیاز
قیمت تولید 117 117 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 3.3 1.4 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 4.9 4.6 در صد
CPI مسکن آب و برق 113 113 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 105 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.7 8.4 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 6.61 7.69 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 250 249 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1287879 1285415 دوزها
موارد کروناویروس 93572 93508 افراد
مرگ و میر کروناویروس 713 711 افراد
تختخوابهای ICU 334 324 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
عرضه پول M0 1484 1482 EUR - میلیون
عرضه پول M1 21026 20892 EUR - میلیون
عرضه پول M2 24980 24886 EUR - میلیون
عرضه پول M3 24939 24841 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 4019 4020 EUR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -238100 -210200 EUR هزار
حساب جاری -224878 -151090 EUR هزار
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 307186 297423 EUR هزار
واردات 553477 535477 EUR هزار
بدهی خارجی 93183 91809 EUR - میلیون
گردش سرمایه -574488 168400 EUR هزار
ورود توریست 75738 127183 افراد
ذخایر طلا 0.09 0.09 تن
واردات گاز طبیعی 2479 0 تراژول
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1392 511 EUR - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 53.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8 -9.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -57105 -158096 EUR-THO
هزینه های دولت 658921 618111 EUR-THO
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 36.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 520974 390583 EUR هزار
بدهی های دولت 7989 8026 EUR - میلیون
هزینه های مالی 578079 548679 EUR هزار
درخواست پناهندگی 110 55 افراد
ارزیابی اعتبار 75
مخارج نظامی 78.5 83.6 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 104 108 امتیاز
تولید صنعتی -0.1 -3.6 در صد
تولید صنعتی -2.5 -5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 64.6 63.4 در صد
تغییرات موجودی انبار 21237 77055 EUR-THO
سرعت اینترنت 12829 12927 KBps
آدرس های IP 194646 178392 IP
شاخص رقابتی 68.55 68.75 امتیاز
رتبه رقابتی 38 36
شاخص فساد مالی 54 53 امتیاز
رتبه فساد مالی 49 52
آسانی کسب و کار 88 84
تولید الکتریسیته 182 158 گیگاوات ساعت
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 -2.5 در صد
استخراج معدن -23.1 -1.3 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 -1.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3 0.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 16.4 7.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 1539576 1373693 EUR-THO
اعتبار بخش خصوصی 11693 11619 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 3.58 3.57 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 7066 6998 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.44 1.34 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 139 138 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 81.9 79.8 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.