بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-06
بازار سهام 3965 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2019-12
نرخ تورم 1.1 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.9 2020-04
نرخ بهره 0 2020-04
موازنه تجاری -177400 2020-03
حساب جاری 387309 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 56.6 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 616 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 534 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2833515 2019-12
تولید ناخالص ملی 3039307 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 529759 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38147 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-12
افراد شاغل 224737 2019-11
افراد بیکار 1772 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 10.4 2020-03
هزینه های کار 107 2019-12
دستمزد 19488 2019-12
حداقل دستمزد 762 2019-12
جمعیت 0.49 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.6 2019-12
نرخ اشتغال 74.1 2019-12
استخدام تمام وقت 220 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 32.4 2019-12
بهره وری 102 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.9 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 84.47 2019-12
قیمت تولید 108 2020-04
CPI مسکن آب و برق 107 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-04
تورم مواد غذایی 3.2 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-04
عرضه پول M0 924 2020-03
عرضه پول M1 17221 2020-03
عرضه پول M2 20929 2020-03
عرضه پول M3 20964 2020-03
وام به بخش خصوصی 3683 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -177400 2020-03
حساب جاری 387309 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
صادرات 245800 2020-03
واردات 423200 2020-03
بدهی خارجی 92552 2019-12
گردش سرمایه -182773 2019-12
ورود توریست 75157 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1014 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -214127 2020-03
هزینه های دولت 499018 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
درآمدهای دولت 213366 2020-03
بدهی های دولت 5615 2019-09
هزینه های مالی 427493 2020-03
درخواست پناهندگی 510 2019-11
ارزیابی اعتبار 75 2020-05
مخارج نظامی 64.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.6 2020-05
تولید صنعتی 5.5 2020-03
تولید صنعتی 9.2 2020-02
استفاده از ظرفیت 61.1 2020-06
تغییرات موجودی انبار -35818 2019-12
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2019-12
رتبه فساد مالی 50 2019-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 159 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.9 2020-03
استخراج معدن -8.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2020-03
هزینه های مصرف کننده 1256326 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 10216 2019-11
نرخ وام بانکی 3.72 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 6021 2019-11
قیمت گازوئیل 1.55 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 616 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 534 2020-06
تختخوابهای ICU 334 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.