بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2020-08
بازار سهام 3780 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-03
نرخ بیکاری 3.3 2020-03
نرخ تورم 1 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-06
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -222300 2020-06
حساب جاری 387309 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 63.4 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 935 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 675 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 14.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2568537 2020-03
تولید ناخالص ملی 2915132 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 419509 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 28943 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2020-03
افراد شاغل 225703 2019-12
افراد بیکار 4270 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2020-06
هزینه های کار 119 2020-03
دستمزد 20196 2020-03
حداقل دستمزد 762 2019-12
جمعیت 0.49 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 2020-03
نرخ اشتغال 74.6 2020-03
استخدام تمام وقت 220 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 32.4 2019-12
بهره وری 102 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 80.45 2020-03
قیمت تولید 108 2020-06
CPI مسکن آب و برق 107 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-06
تورم مواد غذایی 3.3 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
عرضه پول M0 1295 2020-05
عرضه پول M1 17934 2020-05
عرضه پول M2 21791 2020-05
عرضه پول M3 21828 2020-05
وام به بخش خصوصی 3768 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -222300 2020-06
حساب جاری 387309 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
صادرات 158700 2020-05
واردات 450200 2020-05
بدهی خارجی 93407 2020-03
گردش سرمایه -182773 2019-12
ورود توریست 75157 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1014 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -222232 2020-06
هزینه های دولت 534398 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
درآمدهای دولت 310438 2020-06
بدهی های دولت 5615 2019-09
هزینه های مالی 532671 2020-06
درخواست پناهندگی 0 2020-04
ارزیابی اعتبار 75 2020-08
مخارج نظامی 64.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 63.4 2020-07
تولید صنعتی -3.3 2020-06
تولید صنعتی -5.2 2020-05
استفاده از ظرفیت 68 2020-09
تغییرات موجودی انبار 44980 2020-03
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2019-12
رتبه فساد مالی 50 2019-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 159 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2020-05
استخراج معدن -15.3 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.3 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.4 2020-06
هزینه های مصرف کننده 1211320 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 10402 2020-05
نرخ وام بانکی 3.7 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 6127 2020-05
قیمت گازوئیل 1.58 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 125 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 935 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 9 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 675 2020-08
تختخوابهای ICU 334 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.