بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-06
بازار سهام 3866 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
نرخ بیکاری 3.9 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-06
نرخ تورم 0.2 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 636059 2021-06
نرخ بهره 0 2021-06
موازنه تجاری -254200 2021-04
حساب جاری -89846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.3 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 117 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.5 2021-04
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 30595 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 420 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 30149 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 14.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2981390 2020-12
تولید ناخالص ملی 3009524 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 670872 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 28943 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2021-03
افراد شاغل 232142 2020-10
افراد بیکار 2248 2021-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 8.4 2021-04
هزینه های کار 131 2021-03
دستمزد 1555 2020-12
حداقل دستمزد 785 2021-03
جمعیت 0.51 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
تغییر اشتغال -0.5 2021-03
نرخ اشتغال 73.8 2020-12
استخدام تمام وقت 227 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27.9 2020-12
بهره وری 93.5 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 636059 2021-06
موارد کروناویروس 30595 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 420 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 30149 2021-06
تختخوابهای ICU 334 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 90.13 2020-12
قیمت تولید 109 2021-04
CPI مسکن آب و برق 107 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-05
تورم مواد غذایی 1.5 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.39 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-06
عرضه پول M0 1399 2021-04
عرضه پول M1 19548 2021-04
عرضه پول M2 23926 2021-04
عرضه پول M3 23863 2021-04
وام به بخش خصوصی 4077 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -254200 2021-04
حساب جاری -89846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
صادرات 286900 2021-04
واردات 541100 2021-04
بدهی خارجی 88605 2020-12
گردش سرمایه -65732 2020-12
ورود توریست 10291 2021-03
ذخایر طلا 0 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 957 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.3 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -47921 2021-04
هزینه های دولت 698820 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2020-12
درآمدهای دولت 455024 2021-04
بدهی های دولت 6960 2020-12
هزینه های مالی 502945 2021-04
درخواست پناهندگی 155 2021-02
ارزیابی اعتبار 75 2021-06
مخارج نظامی 78.5 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 117 2021-04
تولید صنعتی 16.4 2021-04
تولید صنعتی 16.5 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.1 2021-06
تغییرات موجودی انبار 17250 2020-12
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 154 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.3 2021-04
استخراج معدن 48.3 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.5 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.7 2021-04
هزینه های مصرف کننده 1398121 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 11192 2021-04
نرخ وام بانکی 3.59 2021-04
تسهیلات اعتباری خریدار 6562 2021-04
قیمت گازوئیل 1.63 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 133 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 79.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.