بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-01
بازار سهام 4036 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-09
نرخ بیکاری 4.6 2020-09
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-12
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری -38400 2020-11
حساب جاری -107007 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 79.5 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-11
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 16861 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 255 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13974 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.9 2020-09
تولید ناخالص داخلی 14.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2910503 2020-09
تولید ناخالص ملی 2947434 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 602935 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28943 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2020-09
افراد شاغل 230900 2020-05
افراد بیکار 2898 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2020-11
هزینه های کار 123 2020-09
دستمزد 1536 2020-09
حداقل دستمزد 777 2020-09
جمعیت 0.49 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
تغییر اشتغال 0.6 2020-06
نرخ اشتغال 73.6 2020-09
استخدام تمام وقت 226 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 27.5 2020-06
بهره وری 94.8 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 90.35 2020-09
قیمت تولید 108 2020-11
CPI مسکن آب و برق 107 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-12
تورم مواد غذایی 1.2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
عرضه پول M0 1333 2020-10
عرضه پول M1 18018 2020-10
عرضه پول M2 21973 2020-10
عرضه پول M3 21970 2020-10
وام به بخش خصوصی 3889 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -38400 2020-11
حساب جاری -107007 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
صادرات 326700 2020-11
واردات 362500 2020-11
بدهی خارجی 89030 2020-09
گردش سرمایه 111256 2020-09
ورود توریست 50359 2020-09
ذخایر طلا 0.47 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1014 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -103233 2020-10
هزینه های دولت 595858 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
درآمدهای دولت 387923 2020-10
بدهی های دولت 5615 2019-09
هزینه های مالی 491156 2020-10
درخواست پناهندگی 265 2020-07
ارزیابی اعتبار 75 2021-01
مخارج نظامی 64.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 79.5 2020-12
تولید صنعتی -2.6 2020-11
تولید صنعتی 0.2 2020-11
استفاده از ظرفیت 73.5 2020-12
تغییرات موجودی انبار 46811 2020-09
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2019-12
رتبه فساد مالی 50 2019-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 103 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2020-11
استخراج معدن -37.6 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2020-11
هزینه های مصرف کننده 1460297 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 10638 2020-08
نرخ وام بانکی 3.59 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 6277 2020-09
قیمت گازوئیل 1.63 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16861 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 255 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13974 2021-01
تختخوابهای ICU 334 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.