بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 3470 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.2 2020-06
نرخ بیکاری 4.4 2020-06
نرخ تورم 0.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -139500 2020-08
حساب جاری 200048 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 83.9 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-08
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 5373 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 50 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3715 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 14.79 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2580974 2020-06
تولید ناخالص ملی 2522998 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 592087 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 28943 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-06
افراد شاغل 229325 2020-01
افراد بیکار 3672 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 9.5 2020-08
هزینه های کار 142 2020-06
دستمزد 1491 2020-06
حداقل دستمزد 777 2020-09
جمعیت 0.49 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
تغییر اشتغال 0.6 2020-06
نرخ اشتغال 73 2020-06
استخدام تمام وقت 226 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27.5 2020-06
بهره وری 94 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 91.35 2020-06
قیمت تولید 110 2020-07
CPI مسکن آب و برق 107 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-09
تورم مواد غذایی 1.7 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
عرضه پول M0 1328 2020-08
عرضه پول M1 17939 2020-08
عرضه پول M2 21963 2020-08
عرضه پول M3 21988 2020-08
وام به بخش خصوصی 3768 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -139500 2020-08
حساب جاری 200048 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.7 2019-12
صادرات 235169 2020-07
واردات 373300 2020-08
بدهی خارجی 88680 2020-06
گردش سرمایه 33386 2020-03
ورود توریست 75157 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1014 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -34371 2020-08
هزینه های دولت 583595 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
درآمدهای دولت 418699 2020-08
بدهی های دولت 5615 2019-09
هزینه های مالی 453071 2020-08
درخواست پناهندگی 0 2020-04
ارزیابی اعتبار 75 2020-10
مخارج نظامی 64.7 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 83.9 2020-09
تولید صنعتی -2.5 2020-08
تولید صنعتی -3.4 2020-07
استفاده از ظرفیت 68 2020-09
تغییرات موجودی انبار 75118 2020-06
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2019-12
رتبه فساد مالی 50 2019-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 159 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2020-08
استخراج معدن -13.9 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.5 2020-08
هزینه های مصرف کننده 1138578 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 10638 2020-08
نرخ وام بانکی 3.62 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 6127 2020-05
قیمت گازوئیل 1.57 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 127 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5373 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 50 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3715 2020-10
تختخوابهای ICU 334 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.