بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 3904 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.4 2021-06
نرخ بیکاری 3.5 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 165 2021-10
نرخ تورم 0.7 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 846671 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -178851 2021-08
حساب جاری -42632 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.3 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 119 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.7 2021-08
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 37412 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 459 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 30158 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 14.65 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3112266 2021-06
تولید ناخالص ملی 3169795 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 841061 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26014 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39222 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2021-06
افراد شاغل 232900 2020-12
افراد بیکار 1542 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 10.8 2021-08
هزینه های کار 126 2021-06
دستمزد 221412 2021-03
حداقل دستمزد 785 2021-09
جمعیت 0.51 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
تغییر اشتغال -0.5 2021-03
نرخ اشتغال 74.2 2021-03
استخدام تمام وقت 234 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 77 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 25 2021-06
بهره وری 96.2 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 165 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 846671 2021-10
موارد کروناویروس 37412 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 459 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 30158 2021-10
تختخوابهای ICU 334 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 89.55 2021-06
قیمت تولید 113 2021-08
CPI مسکن آب و برق 108 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-08
تورم مواد غذایی 3 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.22 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
عرضه پول M0 1424 2021-06
عرضه پول M1 19579 2021-06
عرضه پول M2 23826 2021-06
عرضه پول M3 23766 2021-06
وام به بخش خصوصی 4050 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -178851 2021-08
حساب جاری -42632 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2020-12
صادرات 248771 2021-08
واردات 427623 2021-08
بدهی خارجی 89759 2021-03
گردش سرمایه 64745 2021-03
ورود توریست 70300 2021-06
ذخایر طلا 0.16 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 748 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.3 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -77095 2021-05
هزینه های دولت 618111 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2020-12
درآمدهای دولت 444581 2021-05
بدهی های دولت 7478 2021-03
هزینه های مالی 521676 2021-05
درخواست پناهندگی 155 2021-02
ارزیابی اعتبار 75 2021-10
مخارج نظامی 78.5 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 119 2021-09
تولید صنعتی -4.1 2021-08
تولید صنعتی -7 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.3 2021-09
تغییرات موجودی انبار 77055 2021-06
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 230 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6 2021-08
استخراج معدن 53.5 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.7 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 19.6 2021-08
هزینه های مصرف کننده 1373693 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 11381 2021-07
نرخ وام بانکی 3.6 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 6759 2021-07
قیمت گازوئیل 1.56 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 134 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 79.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.