بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 4744 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-03
نرخ بیکاری 3.5 2019-03
نرخ تورم 1.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -385700 2019-06
حساب جاری 48853 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.9 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 14.54 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479809 2019-03
تولید ناخالص ملی 2802669 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 519627 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38147 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-03
افراد شاغل 212046 2019-01
افراد بیکار 1616 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2019-06
هزینه های کار 121 2019-03
دستمزد 19390 2019-03
حداقل دستمزد 758 2019-06
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.9 2018-12
نرخ اشتغال 72.2 2019-03
استخدام تمام وقت 206 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 30.4 2019-03
بهره وری 114 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 80.2 2019-03
قیمت تولید 109 2019-06
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-07
تورم مواد غذایی 3.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
عرضه پول M0 1188 2019-06
عرضه پول M1 16548 2019-06
عرضه پول M2 20231 2019-06
عرضه پول M3 20353 2019-06
وام به بخش خصوصی 3667 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -385700 2019-06
حساب جاری 48853 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 257300 2019-06
واردات 642900 2019-06
بدهی خارجی 91475 2019-03
گردش سرمایه -25280 2019-03
ورود توریست 280522 2019-06
ذخایر طلا 0.09 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1017 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -88762 2019-06
هزینه های دولت 490835 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2018-12
درآمدهای دولت 337884 2019-06
بدهی های دولت 5512 2018-09
هزینه های مالی 426646 2019-06
درخواست پناهندگی 180 2019-04
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 64.7 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-07
تولید صنعتی 1.7 2019-06
تولید صنعتی -6.4 2019-04
استفاده از ظرفیت 75.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 69766 2019-03
ثبت خودرو 2513 2019-06
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.75 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2018-12
رتبه فساد مالی 51 2018-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 170 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2019-06
استخراج معدن 18.7 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.9 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1227361 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 9587 2018-12
نرخ وام بانکی 3.68 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5688 2019-04
قیمت گازوئیل 1.51 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 119 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.