بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 4636 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
نرخ بیکاری 3.4 2019-09
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -131362 2019-11
حساب جاری 603694 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 91.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.54 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2959781 2019-09
تولید ناخالص ملی 3177717 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458033 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38147 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-09
افراد شاغل 219375 2019-07
افراد بیکار 1666 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.9 2019-11
هزینه های کار 97.16 2019-09
دستمزد 20033 2019-09
حداقل دستمزد 762 2019-12
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-09
نرخ اشتغال 73.7 2019-09
استخدام تمام وقت 219 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 30.4 2019-09
بهره وری 131 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 85.68 2019-09
قیمت تولید 108 2019-11
CPI مسکن آب و برق 106 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی 2.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
عرضه پول M0 848 2019-11
عرضه پول M1 16790 2019-11
عرضه پول M2 20479 2019-11
عرضه پول M3 20548 2019-11
وام به بخش خصوصی 3683 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -131362 2019-11
حساب جاری 603694 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 325677 2019-11
واردات 457039 2019-11
بدهی خارجی 93193 2019-09
گردش سرمایه 80332 2019-09
ورود توریست 191698 2019-11
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 884 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2134 2019-11
هزینه های دولت 438723 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2018-12
درآمدهای دولت 449234 2019-11
بدهی های دولت 5832 2019-06
هزینه های مالی 451368 2019-11
درخواست پناهندگی 555 2019-10
ارزیابی اعتبار 73 2020-01
مخارج نظامی 64.7 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91.5 2019-12
تولید صنعتی 0.6 2019-11
تولید صنعتی 0.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 78 2019-12
تغییرات موجودی انبار -57742 2019-09
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2019-12
رتبه فساد مالی 50 2019-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 155 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2019-11
استخراج معدن 1.6 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1294330 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 10216 2019-11
نرخ وام بانکی 3.67 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 6021 2019-11
قیمت گازوئیل 1.58 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 126 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.