قیمت روز سال
Mytilineos Holdings 7.12 -0.25 -3.33% -28.80%

قیمت روز سال
Athens General 658 5.63 0.86% -21.35%