Ok
width
height
Nicaragua CPI Transportation
نیکاراگوئه قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 6.13 6.09 23.99 -0.12 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228.00 228.10 228.10 65.66 امتیاز [+]
قیمت تولید 255.80 252.20 255.80 95.20 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 0.70 30.90 -8.80 در صد [+]
تورم مواد غذایی 6.10 6.00 35.25 -8.74 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.40 4.30 -0.61 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 212.80 211.10 212.80 66.85 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.30 194.30 194.90 66.32 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 218.46 217.36 218.46 135.13 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 6.20 5.90 9.00 3.60 در صد [+]
[+]