قیمت سهام
45.68
تغییر روزانه
-0.46%
سالیانه
-61.29%

قیمت روز سال
Renaissance Insurance Group 45.68 -0.21 -0.46% -61.29%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%