سائو تومه و پرینسیپ سلامتی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 10.79 10.79 10.79 0.00 doses per 100 people [+]
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 23644.00 23644.00 23644.00 0.00 doses [+]
[+]