آفریقای جنوبی - قیمت تولید - پیش بینی


South Africa Producer Prices
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.آفریقای جنوبی قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.6 4.8 4.8 5.7 5.7 5.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.6 0.5 0.7 0.44 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 109 110 112 114 122
قیمت مصرف کننده اصلی 107 109 109 112 112 120
اندازه اصل تورم 4.2 4.7 4.5 5.2 5 5.1
قیمت تولید 107 109 111 111 113 122
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 5.2 5.4 5.6 5.6 5
قیمت صادرات 149 147 147 145 146 145
قیمت واردات 141 141 140 140 140 140
تورم مواد غذایی 3.4 4.2 4.9 5.3 5.3 5.2
انتظارات تورم 5.42 5.45 5.41 5.48 5.47 5.46
CPI مسکن آب و برق 106 109 109 112 112 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 108 112 111 116 124
[+]