آفریقای جنوبی - قیمت تولید - پیش بینی


South Africa Producer Prices
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.آفریقای جنوبی قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.8 5 4.8 4.9 5.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 108 109 110 113 121
قیمت مصرف کننده اصلی 106 108 109 109 111 120
اندازه اصل تورم 4.1 4.6 4.7 4.6 5 4.9
قیمت تولید 105 107 109 110 112 121
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 5.1 5 5 5.3 4.8
قیمت صادرات 156 151 151 151 151 151
قیمت واردات 142 139 139 139 139 139
تورم مواد غذایی 3.5 4 4.2 4.5 5.3 5.1
انتظارات تورم 5.34 5.28 5.28 5.24 5.29 5.3
CPI مسکن آب و برق 106 107 109 110 111 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 108 108 112 112 123
[+]