01/06/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit MAY 41.9 42.2
05/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) MAY -0.97%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) MAY -0.72%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAY -10.75%
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی MAY $481.78B
08/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری MAY $2.27B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات MAY -1.3%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات MAY 0.5%
20/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAY 2.3%
24/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 3.51%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -10.2%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAY 4.1%
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 4.21%
27/06/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 64.87


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.