20/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تصمیم نرخ بهره 1.375%
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAY -3.7%
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 3.71%
24/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 1.04%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4.45%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAY 3.73%
27/06/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 79.48
01/07/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Nikkei JUN 48.4
05/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.94%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.06%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN -0.23%
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی JUN $464.43B
08/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JUN
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JUN -4.8%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات JUN -5.9%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.