21/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAY 42.6%
22/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAY 3.71%
23/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 13.62%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 18.27%
24/06/2021 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول MAY 8.83%
29/06/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 77.28
01/07/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 62
06/07/2021 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی JUN $542.978B
07/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JUN $6.16B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JUN 38.6%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات JUN 40.9%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.48%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.27%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN 11.33%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.