22/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) MAR -9% -10.9%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری MAR 3.72% 3.71%
23/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -9.88% -1.96% ®
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 0.62% -9.06%
24/04/2019 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 2.92%
26/04/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 84.36
30/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 1.78%
02/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Nikkei APR 49.0
06/05/2019 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی APR $464.08B
07/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری APR $3.12B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات APR -4.4%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات APR 6.6%
08/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) APR 0.58%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.1%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR 1.19%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.