20/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) DEC 13.4% 8% 10%
22/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری DEC 3.71% 3.6%
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 12.19% 12%
08:00 AM
TW
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 6.3% 3.8%
08:20 AM
TW
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول DEC 8.26%
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 73.02
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 3.7% 3.6%
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
TW
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 55.5 56.1
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی خارجی JAN $548.4B
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JAN $5.77B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JAN
08:00 AM
TW
(واردات (تغییرات سالیانه JAN
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.62%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JAN
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JAN 12.15%

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.