20/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) DEC 0.9% -6.6%
21/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 3.38% 2.99%
22/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.15%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 5.4%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری DEC 3.73%
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 4.14%
28/01/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 84.28
03/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit JAN 50.8
05/02/2020 واقعی قبلی
08:20 AM
TW
ذخایر ارزی JAN $478.126B
06/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.13%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.25%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN -3.42%
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JAN $2.5B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JAN 4%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات JAN 13.9%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.