20/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
سفارشات صادراتی (سالانه) DEC 29.7%
22/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری DEC 3.77%
25/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 7.84%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.48%
08:20 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 7.6%
29/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 3.92%
30/01/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 72.90
01/02/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Markit JAN 59.4
05/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.06%
08:00 AM
TW
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.17%
08:00 AM
TW
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN -5.1%
08:15 AM
TW
ذخایر ارزی JAN $529.91B
07/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TW
موازنه تجاری JAN $5.76B
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه صادرات JAN 12%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه واردات JAN 0.9%


تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایوان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.