Taiwan Import Prices
width
height

تایوان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.17 1.72 61.47 -3.09 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.65 102.57 102.65 10.29 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 102.43 102.08 102.78 58.64 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 0.72 1.20 4.95 -1.85 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.97 109.83 119.75 21.56 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 107.59 107.38 124.84 14.49 نقاط شاخص [+]
قیمت صادرات 102.09 102.01 139.05 93.50 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 111.90 110.91 132.25 68.98 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 1.49 2.47 15.86 -7.56 در صد [+]
تغییر قیمت تولید کننده 5.95 6.33 11.85 -13.99 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 101.78 102.87 102.87 62.59 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.83 104.56 113.13 83.72 نقاط شاخص [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.14 14.61 -3.16 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تایوان - قیمت واردات.