ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تایوان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sAa3 Stable Sep 22 2022
S&PAA+ Stable Apr 29 2022
FitchAA Stable Sep 10 2021
S&PAA Positive Apr 22 2021
Moody'sAa3 Positive Feb 24 2021
FitchAA- Stable Oct 12 2016
FitchA+ Positive Oct 12 2015
S&PAA- Stable Jun 10 2010
S&PAA- Negative Apr 14 2009
S&PAA- Stable Apr 11 2008
S&PAA- Negative Nov 30 2004
S&PAA- Stable Dec 18 2002
FitchA+ Stable Nov 19 2001
FitchA+ Stable Nov 19 2001
S&PAA Negative Jul 26 2001
S&PAA+ Negative Dec 06 2000
Moody'sAa3 Stable Mar 24 1994
S&PAA+ Stable Aug 02 1991
S&PAA Positive Jun 26 1989
S&PAA N/A Apr 20 1989