بازارها گذشته مرجع
پول 27.95 2021-05
بازار سهام 15670 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.16 2021-03
نرخ بیکاری 3.72 2021-03
نرخ تورم 2.09 2021-04
نرخ بهره 1.13 2021-03
موازنه تجاری 6180 2021-04
حساب جاری 27334 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
شاخص PMI تولید 62.4 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.28 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-03
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 1231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 12 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1102 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.16 2021-03
تولید ناخالص داخلی 611 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5097245 2020-12
تولید ناخالص ملی 5496971 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1207434 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103278 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107886 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782089 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3660 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 263953 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3262889 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177384 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82797 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2021-03
افراد شاغل 11529 2021-03
افراد بیکار 445 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2021-03
هزینه های کار 156 2021-02
بهره وری 132 2021-02
حداقل دستمزد 24000 2021-12
دستمزد در تولید 80582 2021-02
جمعیت 23.55 2020-12
دستمزد 79748 2021-02
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.09 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-04
اندازه اصل تورم 1.35 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.86 2020-12
قیمت تولید 101 2021-04
قیمت صادرات 94.86 2021-04
قیمت واردات 103 2021-04
تورم مواد غذایی 0.61 2021-04
CPI مسکن آب و برق 103 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 9.62 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.54 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 129669 2021-05
موارد کروناویروس 1231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 12 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1102 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2021-05
عرضه پول M0 2474166 2021-03
عرضه پول M1 9120800 2021-03
عرضه پول M2 50920293 2021-03
ترازنامه بانک 50820462 2021-03
ذخایر ارزی 5411 2021-04
وام به بخش خصوصی 12858230 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 18426846 2021-03
میزان رشد وام 7.26 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6180 2021-04
حساب جاری 27334 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
صادرات 34964 2021-04
واردات 28786 2021-04
بدهی خارجی 189873 2020-12
رابطه مبادله 92.1 2021-04
گردش سرمایه 30052 2020-12
ورود توریست 18.41 2021-03
ذخایر طلا 424 2020-12
تولید نفت خام 0.2 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 344 2021-03
شاخص تروریسم 0.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -456 2021-12
هزینه های دولت 675450 2020-12
درآمدهای دولت 2875 2021-12
هزینه های مالی 3331 2021-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-05
مخارج نظامی 10618 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 62.4 2021-04
تولید صنعتی 16.78 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.05 2021-03
تولید صنعتی 18.05 2021-03
میزان سفارشات جدید 53657 2021-03
تغییرات موجودی انبار -50900 2020-12
ورشکستگی 2432 2021-03
تولید خودرو 26465 2021-03
ثبت خودرو 22380 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 130 2021-03
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 886 2021-02
شاخص همزمان 130 2021-03
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2020-12
رتبه فساد مالی 28 2020-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن 9.45 2021-03
تولید فولاد 1700 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.28 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.05 2021-03
هزینه های مصرف کننده 2420993 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 9256300 2019-12
پس انداز های شخصی 2013600 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9696796 2021-03
نرخ وام بانکی 2.44 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 329 2021-03
جواز ساختمان 2312 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.