بازارها گذشته مرجع
پول 31.36 2019-08
بازار سهام 10530 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
نرخ بیکاری 3.72 2019-07
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ بهره 1.38 2019-07
موازنه تجاری 3570 2019-07
حساب جاری 17560 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
شاخص PMI تولید 48.1 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.48 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.54 2019-06
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 589 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4287330 2019-06
تولید ناخالص ملی 4410263 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 960718 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55600 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101708 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1292463 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3405 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274064 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699936 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29232 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2019-07
افراد شاغل 11506 2019-07
افراد بیکار 445 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 59.19 2019-07
هزینه های کار 91.47 2019-06
بهره وری 111 2019-06
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 46900 2019-06
جمعیت 23.58 2018-12
دستمزد 48286 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-07
اندازه اصل تورم 0.34 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 103 2019-07
قیمت صادرات 97.32 2019-07
قیمت واردات 110 2019-07
تورم مواد غذایی 1.71 2019-07
CPI مسکن آب و برق 103 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -3.42 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2019-08
عرضه پول M0 2041536 2019-06
عرضه پول M1 7157200 2019-06
عرضه پول M2 45038184 2019-06
ترازنامه بانک 44506231 2019-06
ذخایر ارزی 4672 2019-07
وام به بخش خصوصی 11464181 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 16720482 2019-07
میزان رشد وام 4.15 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3570 2019-07
حساب جاری 17560 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 28203 2019-07
واردات 24636 2019-07
بدهی خارجی 195030 2019-03
رابطه مبادله 88.1 2019-07
گردش سرمایه 17380 2019-03
ورود توریست 933 2019-06
ذخایر طلا 424 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458 2019-06
شاخص تروریسم 0.94 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
هزینه های دولت 604209 2019-06
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.1 2019-07
تولید صنعتی -0.39 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.76 2019-06
تولید صنعتی -0.61 2019-06
میزان سفارشات جدید 40530 2019-07
تغییرات موجودی انبار -4731 2019-06
ورشکستگی 2960 2019-06
تولید خودرو 25891 2019-07
ثبت خودرو 21988 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 112 2019-06
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 930 2019-05
شاخص همزمان 108 2019-06
شاخص رقابتی 79.25 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن 3.05 2019-06
تولید فولاد 1960 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.48 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.54 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.46 2019-06
هزینه های مصرف کننده 2346085 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8469073 2019-06
نرخ وام بانکی 2.63 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 294 2019-06
میزان ساخت و ساز -15.27 2018-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.