بازارها گذشته مرجع
پول 29.21 2020-09
بازار سهام 12233 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.39 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.58 2020-06
نرخ بیکاری 3.83 2020-08
نرخ تورم -0.33 2020-08
نرخ بهره 1.13 2020-09
موازنه تجاری 6466 2020-08
حساب جاری 21769 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
شاخص PMI تولید 52.2 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.33 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2020-08
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
موارد کروناویروس 509 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 479 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.58 2020-06
تولید ناخالص داخلی 605 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4746831 2020-06
تولید ناخالص ملی 4761394 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1072982 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 93650 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 113221 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1548277 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3024 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278395 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2815401 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108235 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 72918 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.83 2020-08
افراد شاغل 11494 2020-08
افراد بیکار 458 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.07 2020-08
هزینه های کار 106 2020-07
بهره وری 107 2020-07
حداقل دستمزد 23800 2020-12
دستمزد در تولید 57922 2020-07
جمعیت 23.6 2019-12
دستمزد 55505 2020-07
نرخ بیکاری جوانان 12.01 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.33 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-08
اندازه اصل تورم 0.14 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.22 2020-06
قیمت تولید 93.6 2020-08
قیمت صادرات 88.65 2020-08
قیمت واردات 94.36 2020-08
تورم مواد غذایی 0.17 2020-08
CPI مسکن آب و برق 103 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.91 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -9.09 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2020-09
عرضه پول M0 2236960 2020-07
عرضه پول M1 7999000 2020-07
عرضه پول M2 48343627 2020-08
ترازنامه بانک 47874802 2020-07
ذخایر ارزی 4982 2020-08
وام به بخش خصوصی 12381032 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 16909574 2020-08
میزان رشد وام 6.77 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6466 2020-08
حساب جاری 21769 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.5 2019-12
صادرات 31174 2020-08
واردات 24708 2020-08
بدهی خارجی 199331 2020-06
رابطه مبادله 93.9 2020-08
گردش سرمایه 23495 2020-06
ورود توریست 11.75 2020-07
ذخایر طلا 423 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 564 2020-07
شاخص تروریسم 1.01 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
هزینه های دولت 644360 2020-06
درآمدهای دولت 2942 2020-12
هزینه های مالی 3076 2020-12
ارزیابی اعتبار 83 2020-09
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 52.2 2020-08
تولید صنعتی 4.7 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.58 2020-08
تولید صنعتی 5.29 2020-08
میزان سفارشات جدید 45488 2020-08
تغییرات موجودی انبار 53030 2020-06
ورشکستگی 3132 2020-07
تولید خودرو 13636 2020-08
ثبت خودرو 22226 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 115 2020-07
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1019 2020-06
شاخص همزمان 111 2020-07
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2019-12
رتبه فساد مالی 28 2019-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن 17.78 2020-08
تولید فولاد 1750 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.33 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.17 2020-08
هزینه های مصرف کننده 2323849 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 9256300 2019-12
پس انداز های شخصی 2013600 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9136229 2020-07
نرخ وام بانکی 2.44 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 303 2020-06
جواز ساختمان 2606 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 509 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 479 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.