بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2018-10
نرخ تورم 0.31 2018-11
نرخ بهره 1.38 2018-11
موازنه تجاری 4652 2018-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 30.84 2018-12
بازار سهام 9705 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.91 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.27 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 579 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4208151 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 4462754 TWD - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 989303 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48390 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 102288 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1389813 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3287 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273442 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2670883 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123873 TWD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34340 TWD - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-10
افراد شاغل 11457 هزار 2018-10
افراد بیکار 440 هزار 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 59.04 % 2018-10
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-08
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-08
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 46687 TWD / ماه 2018-09
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 47577 TWD / ماه 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.29 % 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.31 % 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-11
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-11
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-11
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-11
تورم مواد غذایی -0.45 % 2018-11
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.39 % 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.25 % 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-12
عرضه پول M0 1899330 TWD - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 6809900 TWD - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 43821000 TWD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 43245071 TWD - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 4614 USD - صد - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 11163223 TWD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 16819116 TWD - میلیون 2018-10
میزان رشد وام 4.8 % 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4652 USD - میلیون 2018-11
صادرات 27809 USD - میلیون 2018-11
واردات 23157 USD - میلیون 2018-11
حساب جاری 14040 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 % 2017-12
بدهی خارجی 202611 USD - میلیون 2018-09
رابطه مبادله 92.9 نقاط شاخص 2018-11
گردش سرمایه 11195 USD - میلیون 2018-09
ورود توریست 960 هزار 2018-10
ذخایر طلا 424 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 775 USD - میلیون 2018-10
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 589219 TWD - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.4 2018-11
تولید صنعتی 8.25 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.05 % 2018-10
تولید صنعتی 9.24 % 2018-10
میزان سفارشات جدید 48986 USD - میلیون 2018-10
تغییرات موجودی انبار 22522 TWD - میلیون 2018-09
ورشکستگی 2902 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
تولید خودرو 19373 واحد 2018-10
ثبت خودرو 21846 هزار 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 111 نقاط شاخص 2018-10
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 797 هزاران تن 2018-09
شاخص همزمان 111 نقاط شاخص 2018-10
شاخص رقابتی 79.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن 1 % 2018-10
تولید فولاد 1965 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.13 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.6 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.92 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 2315541 TWD - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 TWD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 TWD - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8211972 TWD - میلیون 2018-10
نرخ وام بانکی 2.63 % 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 284 نقاط شاخص 2018-09
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.