بازارها گذشته مرجع
پول 30.54 2019-10
بازار سهام 11180 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
نرخ بیکاری 3.73 2019-08
نرخ تورم 0.43 2019-09
نرخ بهره 1.38 2019-10
موازنه تجاری 3131 2019-09
حساب جاری 17555 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
شاخص PMI تولید 50 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.86 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.56 2019-08
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.67 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 589 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4287330 2019-06
تولید ناخالص ملی 4410263 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 960718 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55600 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101708 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1292463 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3405 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274064 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699936 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29232 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.73 2019-08
افراد شاغل 11512 2019-08
افراد بیکار 446 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2019-08
هزینه های کار 111 2019-07
بهره وری 100 2019-07
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 59186 2019-07
جمعیت 23.58 2018-12
دستمزد 53017 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 13.05 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.43 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.52 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 102 2019-09
قیمت صادرات 97.14 2019-09
قیمت واردات 105 2019-09
تورم مواد غذایی 1.97 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -4.53 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2019-10
عرضه پول M0 2050188 2019-08
عرضه پول M1 7311874 2019-08
عرضه پول M2 45313461 2019-08
ترازنامه بانک 44989364 2019-08
ذخایر ارزی 4695 2019-09
وام به بخش خصوصی 11622490 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 16850047 2019-08
میزان رشد وام 4.61 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3131 2019-09
حساب جاری 17555 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 28103 2019-09
واردات 24972 2019-09
بدهی خارجی 187182 2019-06
رابطه مبادله 92.1 2019-09
گردش سرمایه 16151 2019-06
ورود توریست 1031 2019-08
ذخایر طلا 424 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2535 2019-08
شاخص تروریسم 0.94 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
هزینه های دولت 604209 2019-06
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50 2019-09
تولید صنعتی 2.28 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-08
تولید صنعتی 2.11 2019-08
میزان سفارشات جدید 40047 2019-08
تغییرات موجودی انبار -4731 2019-06
ورشکستگی 4821 2019-08
تولید خودرو 18794 2019-09
ثبت خودرو 21998 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 112 2019-08
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 873 2019-07
شاخص همزمان 111 2019-08
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن 0.34 2019-08
تولید فولاد 1890 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.86 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.56 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.54 2019-08
هزینه های مصرف کننده 2346085 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8548417 2019-08
نرخ وام بانکی 2.64 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 294 2019-06
جواز ساختمان 2429 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.