بازارها گذشته مرجع
پول 27.8 2021-10
بازار سهام 16894 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.49 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.07 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.43 2021-06
نرخ بیکاری 3.92 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 93.41 2021-10
نرخ تورم 2.63 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 22283271 2021-10
نرخ بهره 1.13 2021-09
موازنه تجاری 6446 2021-09
حساب جاری 28044 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.7 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.39 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.76 2021-09
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 16368 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 846 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 11554 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.07 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.43 2021-06
تولید ناخالص داخلی 668 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5204753 2021-06
تولید ناخالص ملی 5126121 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1231929 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 90859 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127800 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1817941 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3118 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 282287 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2944848 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 107991 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 77683 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.92 2021-09
افراد شاغل 11424 2021-09
افراد بیکار 466 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.93 2021-09
هزینه های کار 84.28 2021-08
بهره وری 125 2021-08
حداقل دستمزد 24000 2021-12
دستمزد در تولید 55115 2021-08
جمعیت 23.55 2020-12
دستمزد 51169 2021-08
نرخ بیکاری جوانان 13.87 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 93.41 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 22283271 2021-10
موارد کروناویروس 16368 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 846 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 11554 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.63 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-09
اندازه اصل تورم 1.74 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2021-06
قیمت تولید 105 2021-09
قیمت صادرات 96.89 2021-09
قیمت واردات 106 2021-09
تورم مواد غذایی 3.54 2021-09
CPI مسکن آب و برق 105 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 11.96 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2021-10
عرضه پول M0 2537732 2021-08
عرضه پول M1 9602000 2021-08
عرضه پول M2 52786682 2021-09
ترازنامه بانک 52197251 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 5449 2021-09
وام به بخش خصوصی 13444083 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 18827839 2021-09
میزان رشد وام 7.63 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6446 2021-09
حساب جاری 28044 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
صادرات 39653 2021-09
واردات 33206 2021-09
بدهی خارجی 209524 2021-06
رابطه مبادله 91 2021-09
گردش سرمایه 28688 2021-06
ورود توریست 7.96 2021-08
ذخایر طلا 424 2021-06
تولید نفت خام 0.2 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 690 2021-09
شاخص تروریسم 0.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -456 2021-12
هزینه های دولت 674453 2021-06
درآمدهای دولت 2875 2021-12
هزینه های مالی 3331 2021-12
ارزیابی اعتبار 86 2021-10
مخارج نظامی 11597 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15.76 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.61 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.7 2021-09
تولید صنعتی 12.24 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 2021-09
تولید صنعتی 12.78 2021-09
میزان سفارشات جدید 62903 2021-09
تغییرات موجودی انبار 20088 2021-06
ورشکستگی 3084 2021-08
تولید خودرو 22328 2021-09
ثبت خودرو 22517 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 131 2021-08
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1093 2021-07
شاخص همزمان 130 2021-08
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2020-12
رتبه فساد مالی 28 2020-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن -4.11 2021-09
تولید فولاد 1700 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.39 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.76 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.26 2021-09
هزینه های مصرف کننده 2328266 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 9532700 2020-12
پس انداز های شخصی 2335800 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 10062296 2021-08
نرخ وام بانکی 2.44 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 334 2021-06
جواز ساختمان 2119 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.