بازارها گذشته مرجع
پول 29.43 2020-07
بازار سهام 12170 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.91 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.59 2020-03
نرخ بیکاری 4.16 2020-05
نرخ تورم -0.76 2020-06
نرخ بهره 1.13 2020-06
موازنه تجاری 4840 2020-06
حساب جاری 18160 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
شاخص PMI تولید 46.2 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.77 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2020-04
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
موارد کروناویروس 449 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 438 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.91 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.59 2020-03
تولید ناخالص داخلی 605 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4820427 2020-03
تولید ناخالص ملی 4698286 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1019871 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 90573 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109294 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1465318 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2915 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 278984 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2883983 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 130148 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 72816 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.16 2020-05
افراد شاغل 11479 2020-05
افراد بیکار 498 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 59.18 2020-05
هزینه های کار 88.6 2020-04
بهره وری 108 2020-04
حداقل دستمزد 23800 2020-12
دستمزد در تولید 45579 2020-04
جمعیت 23.6 2019-12
دستمزد 48078 2020-04
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.76 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-06
اندازه اصل تورم 0.13 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-03
قیمت تولید 92.62 2020-06
قیمت صادرات 89.25 2020-06
قیمت واردات 92.54 2020-06
تورم مواد غذایی -0.04 2020-06
CPI مسکن آب و برق 103 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.12 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -10.36 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2020-07
عرضه پول M0 2221354 2020-05
عرضه پول M1 7749100 2020-05
عرضه پول M2 47116441 2020-05
ترازنامه بانک 46931774 2020-05
ذخایر ارزی 4887 2020-06
وام به بخش خصوصی 12231149 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 16445976 2020-05
میزان رشد وام 6.12 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4840 2020-06
حساب جاری 18160 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 27131 2020-06
واردات 22294 2020-06
بدهی خارجی 200377 2020-03
رابطه مبادله 96.4 2020-06
گردش سرمایه 21211 2020-03
ورود توریست 3.25 2020-05
ذخایر طلا 422 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 453 2020-05
شاخص تروریسم 1.01 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
هزینه های دولت 652330 2020-03
درآمدهای دولت 2942 2020-12
هزینه های مالی 3076 2020-12
ارزیابی اعتبار 83 2020-07
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 46.2 2020-06
تولید صنعتی 1.51 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2020-04
تولید صنعتی 4.15 2020-04
میزان سفارشات جدید 38891 2020-05
تغییرات موجودی انبار 36173 2020-03
ورشکستگی 2714 2020-05
تولید خودرو 16564 2020-05
ثبت خودرو 22154 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم 110 2020-05
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 836 2020-04
شاخص همزمان 110 2020-05
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2019-12
رتبه فساد مالی 28 2019-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن 21.89 2020-04
تولید فولاد 1730 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.77 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.8 2020-05
هزینه های مصرف کننده 2390658 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9001857 2020-05
نرخ وام بانکی 2.48 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 297 2020-03
جواز ساختمان 2182 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 449 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 438 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.