بازارها گذشته مرجع
پول 30.83 2019-02
بازار سهام 10065 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.82 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2018-12
نرخ بیکاری 3.7 2018-12
نرخ تورم 0.2 2019-01
نرخ بهره 1.38 2019-01
موازنه تجاری 910 2019-01
حساب جاری 14040 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
شاخص PMI تولید 47.5 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.63 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی 579 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4228121 2018-12
تولید ناخالص ملی 4462754 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 950274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62607 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85213 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1355769 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4138 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 256320 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2819703 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129144 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41593 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2018-12
افراد شاغل 11467 2018-12
افراد بیکار 441 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.06 2018-12
هزینه های کار 91.04 2018-10
بهره وری 111 2018-10
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 46928 2018-11
جمعیت 23.57 2017-12
دستمزد 46542 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 12.29 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 0.53 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
قیمت تولید 103 2019-01
قیمت صادرات 99.3 2018-12
قیمت واردات 106 2018-12
تورم مواد غذایی 0.85 2019-01
CPI مسکن آب و برق 102 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.75 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.66 2019-02
عرضه پول M0 1942606 2018-12
عرضه پول M1 6929100 2018-12
عرضه پول M2 44031625 2018-12
ترازنامه بانک 43608712 2018-12
ذخایر ارزی 4630 2019-01
وام به بخش خصوصی 11298957 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 16480226 2018-12
میزان رشد وام 5.18 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 910 2019-01
حساب جاری 14040 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 2017-12
صادرات 27300 2019-01
واردات 26375 2019-01
بدهی خارجی 202611 2018-09
رابطه مبادله 93.8 2018-12
گردش سرمایه 11195 2018-09
ورود توریست 1125 2018-12
ذخایر طلا 424 2019-03
تولید نفت خام 0.2 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2931 2018-12
شاخص تروریسم 0.94 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 2016-12
هزینه های دولت 599884 2018-12
درآمدهای دولت 2731 2018-12
هزینه های مالی 2958 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 47.5 2019-01
تولید صنعتی -1.22 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2018-12
تولید صنعتی -1.45 2018-12
میزان سفارشات جدید 43382 2018-12
تغییرات موجودی انبار 46707 2018-12
ورشکستگی 4790 2018-12
تولید خودرو 18923 2018-12
ثبت خودرو 21871 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 109 2018-12
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1000 2018-11
شاخص همزمان 109 2018-12
شاخص رقابتی 79.25 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن 5.24 2018-12
تولید فولاد 2020 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.63 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.95 2018-12
هزینه های مصرف کننده 2326126 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8304378 2018-12
نرخ وام بانکی 2.63 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 287 2018-12
میزان ساخت و ساز -15.27 2018-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.