تایوان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 3.69 2018-08
نرخ تورم 1.72 2018-09
نرخ بهره 1.38 2018-09
موازنه تجاری 4330 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 30.95 2018-10
بازار سهام 9919 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 579 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4373254 TWD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075 TWD - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2018-08
افراد شاغل 11444 هزار 2018-08
افراد بیکار 439 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.01 % 2018-08
هزینه های کار 99.49 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 116 نقاط شاخص 2018-06
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 49671 TWD / ماه 2018-08
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 49816 TWD / ماه 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 12.78 % 2018-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.72 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.46 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.55 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-10
عرضه پول M0 1881348 TWD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 6789400 TWD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 43843785 TWD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 43357543 TWD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 4604 USD - صد - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 11157727 TWD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 16487007 TWD - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 5.01 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4330 USD - میلیون 2018-09
صادرات 29620 USD - میلیون 2018-09
واردات 25288 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 17820 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 % 2017-12
بدهی خارجی 199051 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 92 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 14793 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 953 هزار 2018-08
ذخایر طلا 424 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 552 USD - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.8 2018-09
تولید صنعتی 1.33 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.76 % 2018-08
تولید صنعتی 1.85 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 43676 USD - میلیون 2018-08
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 3126 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
تولید خودرو 16317 واحد 2018-09
ثبت خودرو 21809 هزار 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 111 نقاط شاخص 2018-08
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 910 هزاران تن 2018-07
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 79.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -5.7 % 2018-08
تولید فولاد 2040 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.47 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.59 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 TWD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 TWD - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8144892 TWD - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 2.64 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 286 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.