تایوان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 3.68 2018-06
نرخ تورم 1.75 2018-07
نرخ بهره 1.38 2018-07
موازنه تجاری 2240 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12

بازارها گذشته مرجع
پول 30.78 2018-08
بازار سهام 10691 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.82 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 4375681 TWD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 TWD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 49459 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 98999 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1192870 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3258 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 268752 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2635779 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 125304 TWD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29922 TWD - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.68 % 2018-06
افراد شاغل 11429 هزار 2018-06
افراد بیکار 437 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.97 % 2018-06
هزینه های کار 95.78 نقاط شاخص 2018-04
بهره وری 120 نقاط شاخص 2018-04
حداقل دستمزد 22000 TWD / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 46502 TWD / ماه 2018-05
جمعیت 23.57 میلیون 2017-12
دستمزد 47969 TWD / ماه 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11.54 % 2018-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.75 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.89 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 7.02 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 0.66 % 2018-08
عرضه پول M0 1877035 TWD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 6752254 TWD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 43579000 TWD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 43347764 TWD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 4585 USD - صد - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 11081781 TWD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 16583557 TWD - میلیون 2018-06
میزان رشد وام 5.9 % 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2240 USD - میلیون 2018-07
صادرات 28362 USD - میلیون 2018-07
واردات 26120 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 20079 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 14.7 % 2017-12
بدهی خارجی 192281 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 93.2 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 21180 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 858 هزار 2018-06
ذخایر طلا 424 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 212 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.5 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 TWD - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 588658 TWD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 2731 TWD - میلیارد 2018-12
هزینه های مالی 2958 TWD - میلیارد 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 53.1 2018-07
تولید صنعتی 0.36 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 % 2018-06
تولید صنعتی 0.68 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 40314 USD - میلیون 2018-06
تغییرات موجودی انبار 10753 TWD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 3412 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
تولید خودرو 24153 واحد 2018-07
ثبت خودرو 21795 هزار 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 109 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 16869 KBps 2017-03
آدرس های IP 7115844 IP 2017-03
تولید سیمان 953 هزاران تن 2018-05
شاخص همزمان 111 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 5.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2017-12
استخراج معدن -4.4 % 2018-06
تولید فولاد 1660 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.38 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.19 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.88 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 2306965 TWD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 8400000 TWD - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 1829500 TWD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8093874 TWD - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 2.63 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 286 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز -15.27 % 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.97 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.