بازارها گذشته مرجع
پول 30.44 2019-12
بازار سهام 11628 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 2019-09
نرخ بیکاری 3.72 2019-10
نرخ تورم 0.59 2019-11
نرخ بهره 1.38 2019-10
موازنه تجاری 4278 2019-11
حساب جاری 12481 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
شاخص PMI تولید 49.8 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.37 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 2019-09
تولید ناخالص داخلی 589 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4789789 2019-09
تولید ناخالص ملی 4698206 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1086951 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78889 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109763 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1675247 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2885 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 275190 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2899516 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146982 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83460 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2019-10
افراد شاغل 11516 2019-10
افراد بیکار 446 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 2019-10
هزینه های کار 93.02 2019-09
بهره وری 111 2019-09
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 49325 2019-09
جمعیت 23.58 2018-12
دستمزد 48984 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 12.86 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.59 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-11
اندازه اصل تورم 0.55 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.02 2019-09
قیمت تولید 99.77 2019-11
قیمت صادرات 94.52 2019-11
قیمت واردات 103 2019-11
تورم مواد غذایی 1.86 2019-11
CPI مسکن آب و برق 102 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -5.04 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2019-12
عرضه پول M0 2063681 2019-10
عرضه پول M1 7242664 2019-10
عرضه پول M2 45483450 2019-10
ترازنامه بانک 45115139 2019-10
ذخایر ارزی 4741 2019-11
وام به بخش خصوصی 11791469 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 16597658 2019-10
میزان رشد وام 5.46 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4278 2019-11
حساب جاری 12481 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 28583 2019-11
واردات 24304 2019-11
بدهی خارجی 191864 2019-09
رابطه مبادله 92 2019-11
گردش سرمایه 13407 2019-09
ورود توریست 939 2019-10
ذخایر طلا 424 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1930 2019-10
شاخص تروریسم 1.01 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
هزینه های دولت 651172 2019-09
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 83 2019-12
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.8 2019-11
تولید صنعتی -2.92 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-10
تولید صنعتی -3.27 2019-10
میزان سفارشات جدید 47279 2019-10
تغییرات موجودی انبار -24853 2019-09
ورشکستگی 3029 2019-10
تولید خودرو 23088 2019-10
ثبت خودرو 22053 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 113 2019-10
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 864 2019-09
شاخص همزمان 111 2019-10
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن -13.15 2019-10
تولید فولاد 1825 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.37 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 2432640 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8588761 2019-09
نرخ وام بانکی 2.63 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 293 2019-09
جواز ساختمان 2325 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.