بازارها گذشته مرجع
پول 27.81 2021-02
بازار سهام 16462 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.43 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.09 2020-12
نرخ بیکاری 3.76 2020-12
نرخ تورم -0.16 2021-01
نرخ بهره 1.13 2020-12
موازنه تجاری 6193 2021-01
حساب جاری 28651 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
شاخص PMI تولید 60.2 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.98 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
موارد کروناویروس 942 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 9 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 893 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.43 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.09 2020-12
تولید ناخالص داخلی 611 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5097245 2020-12
تولید ناخالص ملی 5496971 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1207434 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103278 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107886 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1782089 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3660 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 263953 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3262889 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177384 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82797 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.76 2020-12
افراد شاغل 11510 2020-12
افراد بیکار 450 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.11 2020-12
هزینه های کار 81.85 2020-12
بهره وری 116 2020-12
حداقل دستمزد 24000 2021-12
دستمزد در تولید 50800 2020-12
جمعیت 23.6 2019-12
دستمزد 53252 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 12.39 2020-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.16 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-01
اندازه اصل تورم 0.69 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.86 2020-12
قیمت تولید 96.05 2021-01
قیمت صادرات 89.55 2021-01
قیمت واردات 97.04 2021-01
تورم مواد غذایی 1.22 2021-01
CPI مسکن آب و برق 103 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -2.86 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2021-02
عرضه پول M0 2340194 2020-12
عرضه پول M1 8834200 2020-12
عرضه پول M2 49721350 2020-12
ترازنامه بانک 50064573 2020-12
ذخایر ارزی 5415 2021-01
وام به بخش خصوصی 12639389 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 18305420 2021-01
میزان رشد وام 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6193 2021-01
حساب جاری 28651 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.5 2019-12
صادرات 34274 2021-01
واردات 28081 2021-01
بدهی خارجی 190813 2020-09
رابطه مبادله 92.3 2021-01
گردش سرمایه 28550 2020-09
ورود توریست 22.01 2020-12
ذخایر طلا 424 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 508 2021-01
شاخص تروریسم 0.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
هزینه های دولت 675450 2020-12
درآمدهای دولت 2942 2020-12
هزینه های مالی 3076 2020-12
ارزیابی اعتبار 83 2021-02
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 60.2 2021-01
تولید صنعتی 9.9 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.93 2020-12
تولید صنعتی 10.41 2020-12
میزان سفارشات جدید 52716 2021-01
تغییرات موجودی انبار -50900 2020-12
ورشکستگی 3371 2020-12
تولید خودرو 27070 2021-01
ثبت خودرو 22297 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 126 2020-12
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1082 2020-11
شاخص همزمان 123 2020-12
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2020-12
رتبه فساد مالی 28 2020-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن 13.48 2020-12
تولید فولاد 1700 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.98 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.39 2020-12
هزینه های مصرف کننده 2420993 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 9256300 2019-12
پس انداز های شخصی 2013600 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9559212 2020-12
نرخ وام بانکی 2.44 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 296 2020-12
جواز ساختمان 2590 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 942 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 9 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 893 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.