بازارها گذشته مرجع
پول 31.05 2019-06
بازار سهام 10793 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.58 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.71 2019-03
نرخ بیکاری 3.73 2019-04
نرخ تورم 0.94 2019-05
نرخ بهره 1.38 2019-05
موازنه تجاری 4490 2019-05
حساب جاری 17089 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
شاخص PMI تولید 48.4 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.48 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.95 2019-04
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.58 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.71 2019-03
تولید ناخالص داخلی 573 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4249944 2019-03
تولید ناخالص ملی 4399769 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 937787 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53909 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101390 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1175034 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3334 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 271673 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2699935 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 128061 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30405 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.73 2019-04
افراد شاغل 11492 2019-04
افراد بیکار 437 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 59.16 2019-04
هزینه های کار 89.8 2019-04
بهره وری 103 2019-04
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 44677 2019-04
جمعیت 23.58 2018-12
دستمزد 47868 2019-04
نرخ بیکاری جوانان 11.78 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.94 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-05
اندازه اصل تورم 0.6 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 104 2019-05
قیمت صادرات 99.55 2019-05
قیمت واردات 109 2019-05
تورم مواد غذایی 1.33 2019-04
CPI مسکن آب و برق 102 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده -0.23 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2019-06
عرضه پول M0 2038877 2019-04
عرضه پول M1 7130300 2019-04
عرضه پول M2 45087414 2019-04
ترازنامه بانک 44408181 2019-04
ذخایر ارزی 4644 2019-05
وام به بخش خصوصی 11149411 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 17104998 2019-05
میزان رشد وام 4.99 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4490 2019-05
حساب جاری 17089 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 27717 2019-05
واردات 23224 2019-05
بدهی خارجی 195030 2019-03
رابطه مبادله 91.3 2019-05
گردش سرمایه 17380 2019-03
ورود توریست 1101 2019-04
ذخایر طلا 424 2019-06
تولید نفت خام 0.2 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 971 2019-04
شاخص تروریسم 0.94 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
هزینه های دولت 591761 2019-03
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.4 2019-05
تولید صنعتی 1.04 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.49 2019-04
تولید صنعتی 0.94 2019-04
میزان سفارشات جدید 37665 2019-04
تغییرات موجودی انبار 3514 2019-03
ورشکستگی 2717 2019-04
تولید خودرو 20851 2019-04
ثبت خودرو 21921 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 112 2019-04
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1105 2019-03
شاخص همزمان 107 2019-04
شاخص رقابتی 79.25 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن -1.46 2019-04
تولید فولاد 1930 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.48 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.95 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.45 2019-04
هزینه های مصرف کننده 2330750 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8368182 2019-04
نرخ وام بانکی 2.63 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 289 2019-03
میزان ساخت و ساز -15.27 2018-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.