بازارها گذشته مرجع
پول 30.83 2019-04
بازار سهام 10988 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.77 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2018-12
نرخ بیکاری 3.72 2019-03
نرخ تورم 0.58 2019-03
نرخ بهره 1.38 2019-03
موازنه تجاری 3120 2019-03
حساب جاری 18650 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
شاخص PMI تولید 49 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.36 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.44 2019-01
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.37 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی 573 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4228121 2018-12
تولید ناخالص ملی 4626530 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 950274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62607 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85213 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1355769 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4138 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 256320 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2819703 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129144 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41593 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.72 2019-03
افراد شاغل 11488 2019-03
افراد بیکار 444 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.14 2019-03
هزینه های کار 166 2019-02
بهره وری 110 2019-02
حداقل دستمزد 23100 2019-12
دستمزد در تولید 58523 2019-02
جمعیت 23.57 2017-12
دستمزد 54693 2019-02
نرخ بیکاری جوانان 12.29 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.58 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.47 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
قیمت تولید 103 2019-03
قیمت صادرات 98.64 2019-03
قیمت واردات 107 2019-03
تورم مواد غذایی 1.44 2019-03
CPI مسکن آب و برق 102 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.19 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.38 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 0.66 2019-04
عرضه پول M0 2090947 2019-02
عرضه پول M1 6945700 2019-02
عرضه پول M2 44668293 2019-02
ترازنامه بانک 44173652 2019-02
ذخایر ارزی 4641 2019-03
وام به بخش خصوصی 11262320 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 16614458 2019-03
میزان رشد وام 5.42 2019-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3120 2019-03
حساب جاری 18650 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 28679 2019-03
واردات 25559 2019-03
بدهی خارجی 191161 2018-12
رابطه مبادله 92.1 2019-03
گردش سرمایه 20157 2018-12
ورود توریست 956 2019-02
ذخایر طلا 424 2019-03
تولید نفت خام 0.2 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 217 2019-02
شاخص تروریسم 0.94 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.2 2016-12
بودجه دولت -1.4 2016-12
ارزش بودجه دولت -244 2016-12
هزینه های دولت 599884 2018-12
درآمدهای دولت 2731 2018-12
هزینه های مالی 2958 2018-12
ارزیابی اعتبار 81.64
مخارج نظامی 9875 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49 2019-03
تولید صنعتی -9.88 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.24 2019-02
تولید صنعتی -1.75 2019-02
میزان سفارشات جدید 38585 2019-03
تغییرات موجودی انبار 46707 2018-12
ورشکستگی 2028 2019-02
تولید خودرو 19429 2019-03
ثبت خودرو 21906 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 110 2019-02
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 936 2019-01
شاخص همزمان 107 2019-02
شاخص رقابتی 79.25 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2018-12
استخراج معدن 9.7 2019-02
تولید فولاد 1815 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.36 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.44 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.62 2019-03
هزینه های مصرف کننده 2326126 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 8721300 2017-12
پس انداز های شخصی 1774100 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8316354 2019-02
نرخ وام بانکی 2.63 2019-02
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 287 2018-12
میزان ساخت و ساز -15.27 2018-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.