بازارها گذشته مرجع
پول 28.04 2021-07
بازار سهام 17895 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.05 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.92 2021-03
نرخ بیکاری 4.76 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.44 2021-07
نرخ تورم 1.89 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6059596 2021-07
نرخ بهره 1.13 2021-06
موازنه تجاری 5145 2021-06
حساب جاری 25960 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.6 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.48 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.44 2021-06
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 15535 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 784 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 11554 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.05 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.92 2021-03
تولید ناخالص داخلی 611 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5268613 2021-03
تولید ناخالص ملی 5179806 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1195878 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88446 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125341 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1705633 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2904 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 281163 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2991918 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 123144 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 75372 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.76 2021-06
افراد شاغل 11312 2021-06
افراد بیکار 565 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.84 2021-06
هزینه های کار 84.81 2021-05
بهره وری 123 2021-05
حداقل دستمزد 24000 2021-12
دستمزد در تولید 51107 2021-05
جمعیت 23.55 2020-12
دستمزد 51957 2021-05
نرخ بیکاری جوانان 12.58 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.44 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6059596 2021-07
موارد کروناویروس 15535 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 784 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 11554 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.89 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-06
اندازه اصل تورم 1.35 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2021-03
قیمت تولید 103 2021-06
قیمت صادرات 95.67 2021-06
قیمت واردات 105 2021-06
تورم مواد غذایی 2.18 2021-06
CPI مسکن آب و برق 104 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 10.74 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2021-07
عرضه پول M0 2470177 2021-05
عرضه پول M1 9294500 2021-06
عرضه پول M2 51857579 2021-06
ترازنامه بانک 51419275 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 5433 2021-06
وام به بخش خصوصی 13043147 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 18647288 2021-06
میزان رشد وام 8.08 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5145 2021-06
حساب جاری 25960 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.5 2020-12
صادرات 36653 2021-06
واردات 31508 2021-06
بدهی خارجی 209223 2021-03
رابطه مبادله 91.3 2021-06
گردش سرمایه 26469 2021-03
ورود توریست 10.72 2021-05
ذخایر طلا 424 2021-03
تولید نفت خام 0.2 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352 2021-06
شاخص تروریسم 0.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.2 2019-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -456 2021-12
هزینه های دولت 680361 2021-03
درآمدهای دولت 2875 2021-12
هزینه های مالی 3331 2021-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-07
مخارج نظامی 11597 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.6 2021-06
تولید صنعتی 18.37 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.57 2021-06
تولید صنعتی 20.2 2021-06
میزان سفارشات جدید 53733 2021-06
تغییرات موجودی انبار 8309 2021-03
ورشکستگی 1973 2021-05
تولید خودرو 20742 2021-06
ثبت خودرو 22435 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 129 2021-05
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 1116 2021-05
شاخص همزمان 133 2021-05
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2020-12
رتبه فساد مالی 28 2020-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن -5.11 2021-06
تولید فولاد 1700 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.48 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.44 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.3 2021-06
هزینه های مصرف کننده 2441051 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 9256300 2019-12
پس انداز های شخصی 2013600 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9849117 2021-05
نرخ وام بانکی 2.44 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 329 2021-03
جواز ساختمان 2125 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.