بازارها گذشته مرجع
پول 30.2 2020-04
بازار سهام 9664 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.48 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.89 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.31 2019-12
نرخ بیکاری 3.7 2020-02
نرخ تورم -0.21 2020-02
نرخ بهره 1.13 2020-03
موازنه تجاری 3303 2020-02
حساب جاری 17016 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
شاخص PMI تولید 50.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.51 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.2 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
موارد کروناویروس 339 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 50 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.89 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.31 2019-12
تولید ناخالص داخلی 605 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4873576 2019-12
تولید ناخالص ملی 5073754 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1157519 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102171 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 98620 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1642328 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3714 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 259171 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3079536 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 148301 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 79770 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2020-02
افراد شاغل 11532 2020-02
افراد بیکار 444 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 59.21 2020-02
هزینه های کار 195 2020-01
بهره وری 121 2020-01
حداقل دستمزد 23800 2020-12
دستمزد در تولید 98828 2020-01
جمعیت 23.6 2019-12
دستمزد 102561 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 12.11 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.21 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-02
اندازه اصل تورم -0.38 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97.95 2019-12
قیمت تولید 98 2020-02
قیمت صادرات 93.31 2020-02
قیمت واردات 108 2020-02
تورم مواد غذایی 1.76 2020-02
CPI مسکن آب و برق 102 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.19 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -4.47 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.13 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.48 2020-03
عرضه پول M0 2229179 2020-02
عرضه پول M1 7490800 2020-02
عرضه پول M2 46610991 2020-02
ترازنامه بانک 46507579 2020-02
ذخایر ارزی 4797 2020-02
وام به بخش خصوصی 12034909 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 16358237 2020-02
میزان رشد وام 5.22 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3303 2020-02
حساب جاری 17016 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.6 2018-12
صادرات 25381 2020-02
واردات 22078 2020-02
بدهی خارجی 184659 2019-12
رابطه مبادله 86 2020-02
گردش سرمایه 17422 2019-12
ورود توریست 813 2020-01
ذخایر طلا 424 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 2020-02
شاخص تروریسم 1.01 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
هزینه های دولت 648083 2019-12
درآمدهای دولت 2802 2019-12
هزینه های مالی 2978 2019-12
ارزیابی اعتبار 83 2020-03
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.02 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.87 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.15 2018-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.4 2020-03
تولید صنعتی 20.34 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.16 2020-02
تولید صنعتی 21.12 2020-02
میزان سفارشات جدید 28679 2020-02
تغییرات موجودی انبار -9387 2019-12
ورشکستگی 2674 2020-02
تولید خودرو 15420 2020-02
ثبت خودرو 22129 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 114 2020-02
سرعت اینترنت 16869 2017-03
آدرس های IP 7115844 2017-03
تولید سیمان 942 2020-01
شاخص همزمان 114 2020-02
شاخص رقابتی 80.24 2019-12
رتبه رقابتی 12 2019-12
شاخص فساد مالی 65 2019-12
رتبه فساد مالی 28 2019-12
آسانی کسب و کار 15 2019-12
استخراج معدن 26.68 2020-02
تولید فولاد 1590 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.51 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.2 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 2020-02
هزینه های مصرف کننده 2453705 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 8956900 2018-12
پس انداز های شخصی 1944200 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8812299 2020-02
نرخ وام بانکی 2.63 2020-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 287 2019-12
جواز ساختمان 1857 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 339 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 50 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایوان - شاخص های اقتصادی.