9021

5,134.00

تغییر روزانه:

-1.29%

سالیانه:

-47.60%

قیمت روز سال
Japan Post 794.10 -12.60 -1.56% -22.94%
Tobu Railway 3,425.00 -40.00 -1.15% -16.16%
Tokyu Corporation 1,354.00 -18.00 -1.31% -37.92%
Odakyu Electric Railway 3,280.00 0 0% 19.75%
Keio 7,950.00 -10.00 -0.13% 10.57%
Keisei Electric Railway 3,645.00 -55.00 -1.49% -20.50%
East Japan Railway 6,648.00 -30.00 -0.45% -35.11%
West Japan Railway 5,134.00 -67.00 -1.29% -47.60%
Central Japan 14,180.00 -190.00 -1.32% -37.28%
Nippon Express 7,170.00 -110.00 -1.51% 3.31%
Yamato Transport 2,705.00 0 0% 44.81%
Nippon Yusen 2,304.00 24.00 1.05% 21.58%
Mitsui OSK Lines 2,764.00 2.00 0.07% -5.34%
Kawasaki Kisen 1,691.00 1.00 0.06% -6.68%
Ana Holdings INC 2,579.00 -20.00 -0.77% -30.71%
Mitsubishi Logistics 3,035.00 -60.00 -1.94% 7.05%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 26537 240.45 0.91% 13.22%