قیمت سهام
2,266.00
تغییر روزانه
0.71%
سالیانه
-24.72%

قیمت روز سال
Tokyu Fudosan 682.00 7.00 1.04% 8.43%
Japan Post 944.20 0.90 0.10% 4.06%
Mitsui Fudosan 2,866.00 85.50 3.08% 12.59%
Mitsubishi Estate 1,975.50 20.00 1.02% 9.05%
Tokyo Tatemono 1,808.00 22.00 1.23% 5.55%
Sumitomo Realty & Development 3,471.00 73.00 2.15% -5.22%
Tobu Railway 2,900.00 24.00 0.83% 4.32%
Tokyu Corporation 1,501.00 23.00 1.56% 5.19%
Odakyu Electric Railway 1,710.00 44.00 2.64% -39.49%
Keio 4,225.00 160.00 3.94% -38.14%
Keisei Electric Railway 3,465.00 85.00 2.51% 1.17%
East Japan Railway 6,719.00 153.00 2.33% -12.90%
West Japan Railway 4,815.00 73.00 1.54% -22.70%
Central Japan 16,585.00 105.00 0.64% 2.00%
Nippon Express 7,530.00 90.00 1.21% -14.24%
Yamato Transport 2,266.00 16.00 0.71% -24.72%
Nippon Yusen 10,640.00 0 0% 138.83%
Mitsui OSK Lines 3,600.00 0 0% -18.18%
Kawasaki Kisen 9,920.00 90.00 0.92% 242.31%
Ana Holdings INC 2,539.00 37.00 1.48% -1.05%
Mitsubishi Logistics 3,040.00 -10.00 -0.33% -10.19%
Chubu Electric Power 1,308.00 -14.00 -1.06% 0.15%
Tokyo Gas 2,617.00 0 0% 20.82%
Osaka Gas 2,479.00 6.00 0.24% 18.16%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%